Din perfekte samarbetspartner vid använding av gummiartikler

Olet Industrigummi A / S är en kontraktstillverkare av gjutformade och formsprutade gummiartiklar.

olet-produktion

Artiklarna produceras med/utan canvasinlägg, som gummi/metallföreningar i livsmedelskvalitet, av kvaliteter med UL-godkännande samt i TPE (termoplastisk elastomer). I fråga om storlek varierar artikelvikten från mindre än 1 g till 40 kg och intervallstorleken från under 10 enheter till 100.000 eller mer.

Med kundens önskningar och krav som utgångspunkt under ett tätt samarbete, utvecklar vi den bästa möjliga lösningen för ändamålet.

Vi har många års erfarenhet av framställning av gummiartiklar och vårt nära samarbete med ledande råvaruleverantörer samt kunskapcentra säkrar en professionell rådgivning och optimala lösningar.

Vår målsättning är att våra produkter skall leva upp till förväntningarna om gedigen kvalitet och pålitlighet.

Vi investerar kontinuerligt i ny teknik och rationell produktion utrustning så att vi kan när som helst för att möta kundernas krav.

För att säkerställa en jämn och hög kvalitet samt en säker arbetsmiljö med miljön i åtanke, har vi skapat ett dokumenterat kvalitets-och miljöledningssystem i form av en handbok - som följer riktlinjerna i DS/ EN / ISO 9001:2008 och ISO 14001.

 

Olet Industrigummis historiaoletluftfoto

2013 Företaget är ISO 9001 certifierat.

2011 Maskineriet ökade med 1 ny formspruta med 220 tons klämkraft.

2007 Maskineriet utökas med 2 nya formsprutor med 50 och 160 ton klämkraft.

2005 Maskineriet utökas med 1 ny vertikal formsprutningsmaskin med 400 tons klämkraft.

2005 En optisk mätmaskin installeras och etableringen av laboratoriet inleds.

2005 Företagsformen ändras till A / S.

2005 Företaget får Vejen Business Council Prize, för dess stora engagemang, särskilt på arbetsmarknaden.

2004 Företaget flyttade till nya och större lokaler på Vinkelvej 3 i Vejen. Det finns nu 30 anställda och ytterligare en formsprutningsmaskin inköpt.

2001/2002 Maskineriet utökades med ytterligare två nya formsprutningsmaskiner. Företaget har nu 22 anställda

2001 Olet Industrigummi övertas av en av ägarna som har stiftat holdingsbolaget.

1999 Antalet ägande i bolaget utökas och döttrarna Connie Rose Grön och Tina Kragh bli delägare.

1998 Kvalitetsledningssystemet uppdateras och ett miljöledningssystem införs i enlighet med DS / ISO 14001. Administration och maskineri expanderas.

1996 Lagret utökas samtidigt som det skapas en avdelning för förbehandling av metalldelar.

1995 Ett dokumenterat kvalitetsledningsssystem införs efter DS/ISO 9002.

1989 Den nuvarande ägaren Ib Kragh övertar företaget. Företaget flyttar och maskineriet expanderas. Det finns 3 anställda.

1979 Ändrar namn till Olet Industrigummi Ltd och produktionen utökas långsamt med andra formobjekt.

Fråm 1957 Ändrade produktion till att även tillverka gummiartiklar för maskiner för vägunderhåll.

Under 1947 Startade företaget med reparation av gummistövlar och cykeldäck. Produktionen utvecklats för reparation av däck och påläggning av slitbanor.

 

Olet iso

Banner gul 847x274