FORM- OCH SPRUTPRESSNING

Vi leverar form- och sprutpressade gummiartiklar till en bred kundskara inom industrin.
Vi har idag 12 hydrauliska pressar samt 2 sprutpressar i produktionen.

KompresionsstoebningFormpressning är den enklaste, äldsta och mest använda metoden av framställningen av pressat gummi. Den används vanligen i samband med större artiklar med eller utan metall och med enkla geometrikomponenter med låga krav på ämnetoleranser och lameller.

Formpressningen kan vara mycket enkel och används i hydrauliska pressar. Det förformade rågummi-materialet läggs in mellan de öppna varma fördelarna, varefter pressen låses och materialet formas. Vanligt för denna pressprocess är en längre vulkaniseringstid samt relativt mycket manuell hantering.

Kompresionsstoebning2Sprutpressning är ett mellanting mellan formpressning och formsprutning, där man i stället för att placera rågummit direkt i formrummen, såsom i formpressning, placeras rågummit i transferpressens kammare, där rågummit med hjälp av en kolv pressas genom flödeskanalerna i håligheterna.
En form för sprutpressning har normalt flera håligheter och används vanligtvis vid mer komplexa former med och utan metall.   

Olet iso

Banner gul 847x274